Họ và tên: Lê Thị Ngọc Châu
Số báo danh: 139
Giới thiệu: Quê quán : Bến Tre
Nghề nghiệp: SPA + NPP giảm cân thảo dược KAONE
Cty : SPA Ngọc Châu
Sở thích: Đi thiện nguyện, thích học hỏi .
Số đo ba vòng: 98 - 67 - 97
Châm ngôn sống : Không nên nói hết những gì ta biết nhưng bao giờ cũng phải biết mình nói những gì.
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0