Họ và tên: Cao Thị Hồng Vân
Số báo danh: 039
Giới thiệu: Quê quán : Hà Nội
Nghề nghiệp : Giám đốc vận hành Civilis travel
Sở thích : Đầu tư & du lịch
Số đo : 95-66-98
Châm ngôn: If you really got a pure heart, you're gonna win in the end.
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0