Họ và tên: Nguyễn Thị Thơ
Số báo danh: 399
Giới thiệu: QUÊ QUÁN: Bắc Giang
NGHỀ NGHIỆP VÀ CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY: Trưởng nhóm kinh doanh cấp cao, Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam
SỞ THÍCH: Đọc sách, Văn nghệ, giao lưu, kết nối giúp đỡ mọi người.
SỐ ĐO 3 VÒNG: 88-70-91
CHÂM NGÔN SỐNG: Cho đi là nhận lại - Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình.
Kết quả bình chọn: 0

Kết quả bình chọn hiện tại

0